Rzeczy które przydadzą ci się do nauki.

ŚWIATŁA POZYCYJNE

- 2 żarówki barwy białej z przodu

- 2 żarówki barwy czerwonej z tyłu

 

 

ŚWIATŁA MIJANIA

- 2 żarówki barwy białej z przodu

 

 

ŚWIATŁA DROGOWE

- 2 żarówki barwy białej z przodu.

 

 

ŚWIATŁA HAMOWANIA STOP

- 3 żarówki barwy czewonej z tyłu, uruchamiają się po wciśnięciu hamulca roboczego (prosimy egzaminatora o sprawdzenie świateł)

 

 

ŚWIATŁO COFANIA

- 1 żarówka barwy białej z tyłu po prawej stronie, (światło włącza się po włączeniu biegu wstecznego)

 

 

ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW

 - lewy kierunkowskaz barwy pomarańczowej z przodu, z tyłu i pod lusterkiem

- prawy kierunkowskaz barwy pomarańczowej z przodu, z tyłu i pod lusterkiem

 

 

ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE

 - jedno światło barwy czerwonej po lewej stronie

 

 

ŚWIATŁA  AWARYJNE

- z prawej i lewej strony barwy pomarańczowej (przód, tył i pod lusterkami)

 

1 - zbiornik płynu chłodniczego wartość pomiędzy min a max

 

2 - zbiornik płynu do spryskiwaczy wartość do pełna, pod korek

 

3 - zbiornik płynu hamulcowego, wartość pomiędzy min a max

 

4 - wskaźnik poziomu oleju, wartość pomiędzy min a max

Ważne informacje dotyczące egzaminu

 

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 -10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruch drogowego (3 pkt)

 -6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)

 -4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)

 

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

 *6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)

 *4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)

 *2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)

 

 

 

Czas trwania egzaminu: 25 minut.

 

Cały test jest jednokrotnego wyboru.

Udzielenie odpowiedzi na zadanie polega na:

- wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE"jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund,

- wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi,

- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z częsci teoretycznej wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości cofania się do poszczególnych pytań

 

 

                                                                             WAŻNE !!!

 

Posiadając prawo jazdy kategorii B (bez żadnego kodu) można kierować pojazdem samochodowym o dmc. do 3500 kg z przyczepą lekką - wtedy łączna masa (dmc) może wynosić maksymalnie 4250 kg. Prawo jazdy kat. B uprawnia także do jazdy pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, warunek - łączna dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3500 kg. Aby kierować pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, jeżeli łączna dmc. zespołu pojazdów przekracza 3500 kg, a nie przekracza 4250 kg musimy posiadać prawo jazdy kategorii B z kodem 96.

 

Copyright © OSK  NITRO. Wszelkie prawa zastrzeżone.